Przywilej Sobotni

Wybawieni z czyśćca

Wybawienie z czyśćca w pierwszą sobotę po śmierci - jest to tzw. przywilej sobotni.

Matka Boża zapewniła o wybawieniu z czyśćca tym, którzy nosząc Szkaplerz Karmelitański zachowają czystość według stanu i wierność modlitwie:

Ja, Matka, w sobotę po ich śmierci miłościwie przyjdę do nich i tych, których znajdę w czyśćcu, uwolnię i zaprowadzę ich na Górę Świętą życia wiecznego.”

papież Jan XXII, bulla Sabbati, 3 III 1322

Maryja, objawiając św. Szymonowi Stockowi Szkaplerz (tj. wierzchnią część habitu zakonnego), obiecała wszystkim odzianym Szkaplerzem szczególną pomoc i opiekę, nie tylko podczas ziemskiego pielgrzymowania, ale także w chwili przejścia ku pełni wiecznej chwały.

Przywilej sobotni ma swój początek w wizji, którą miał papież Jan XXII, w której Maryja obiecuje uwolnić w pierwszą sobotę po ich śmierci z czyśćca dusze tych, którzy pobożnie nosili Szkaplerz. Ponieważ w późniejszych wiekach poddawano w wątpliwość zarówno bullę papieską, jak i przywilej sobotni, dlatego niektórzy papieże potwierdzali autentyczność bulli i łaskę przywileju sobotniego: Klemens VII (w bulli Ex dementi, 12 VIII 1530), św. Pius V (w bulli Superna dispositione, 18 II 1566). Paweł V w 1613 r. wskazał, że " błogosławiona Maria Panna pomoże duszom, które pobożnie zmarły, a za życia nosiły Jej szatę..., podczas ich przejścia do wieczności szczególnie w sobotni dzień (dzień, który Kościół poświęcił błogosławionej Pannie)".

Papież Benedykt XIV wyraził wiarę w prawdziwość wizji "przywileju sobotniego", a tych, którzy poddają go w wątpliwość, nazwał błądzącymi.

Św. Pius X przyznał "przywilej sobotni" także dla tych, którzy noszą metalowy medalik.

Papież Pius XII, przypominając o "przywileju sobotnim", dodał wymowną jego interpretację, podkreślając, że nikt nie może oczekiwać pomocy Maryi po śmierci, "jeżeli za życia nie zasłużył sobie na tę łaskę".

Papież Pius XII, w liście z 1950 r. do przełożonych generalnych obydwu gałęzi zakonu karmelitańskiego, wyraził się o wspomnianym przywileju w następujących słowach: "Nie omieszka zapewne Najczulsza Matka sprawić, aby Jej dzieci oczyszczające się z win w czyśćcu, jak najszybciej za Jej przyczyną u Boga dostały się do niebieskiej ojczyzny, według podania owego, zwanego przywilejem sobotnim".

Warunki uzyskania tego przywileju:

  1. Przyjęcie z rąk kapłana Szkaplerza i noszenie go na sobie.
  2. Zachowywanie czystości według stanu.
  3. Odmawianie "Małego Oficjum NMP" lub zachowywanie postów nakazanych (w tym w środy i piątki powstrzymanie się od spożywania mięsa).
  4. Wpisanie się do księgi Bractwa Najśw. Maryi Panny z Góry Karmel.


Oprac. MARYJNI.PL

Źródła:

  • Szkaplerz Karmelitański - karmel.pl
  • Przywileje szkaplerzne - szkaplerz.pl
  • "Ten więc święty odpust w całej swej mocy zatwierdzam na ziemi". 700 lat temu papież Jan XXII ogłosił Bullę o tzw. Przywileju Sobotnim - pch24.pl
  • Szkaplerz święty - nauczanie i świadectwa papieży, "Informator Pielgrzyma" 6/2012.

Zob. Szkaplerz Karmelitański