Wspomożycielka Wiernych

Święto NMP Wspomożycielki Wiernych ustanowił papież Pius VII w 1815 r. dla Rzymu i państwa kościelnego na podziękowanie za opiekę Matki Bożej nad Kościołem. W 1959 r. na prośbę biskupów polskich święto zostało wprowadzone w Polsce.

Wspomożycielka Wiernych lub Wspomożenie Wiernych to jeden spośród wielu tytułów nadawanych w Kościele Maryi. Oficjalnie po raz pierwszy tytuł ten nadał Maryi papież Pius V po zwycięstwie odniesionym przez chrześcijan nad Turkami pod Lepanto w 1571 r.

Liturgiczne wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Wspomożycielki Wiernych zostało wprowadzone przez papieża Piusa VII w 1815 r. Papież ten w 1814 r. został uwolniony z więzienia napoleońskiego w Fontainebleau, w którym przebywał pięć lat. Rok po tym wydarzeniu ustanowił dla Rzymu i państwa kościelnego święto Maryi Wspomożycielki Wiernych jako wotum dziękczynne za opiekę Matki Bożej nad Kościołem. W 1959 r. na prośbę biskupów polskich wspomnienie to zostało wprowadzone także w Kościele polskim.

Obchodząc to święto Kościół wyznaje wiarę w przemożną pomoc Maryi.

Chrześcijanie zawsze szukali wsparcia u Maryi. Wyrazem wielkiej ufności do Maryi są liczne sanktuaria, kościoły pod Jej wezwaniem, tłumy pielgrzymów nawiedzających te miejsca, pozostawiane tam wota i modlitwy.

Obchodząc liturgiczne wspomnienie NMP Wspomożycielki wiernych, dziękujemy Bogu, że to On sam ustanowił Ją Wspomożycielką chrześcijan i prosimy, aby Jej przemożne wstawiennictwo przyczyniło się do umocnienia Kościoła. Ta pomoc jest Kościołowi potrzebna, aby cierpliwie i z miłością znosił wszelkie przeciwności i doświadczenia i w ten sposób ukazywał światu misterium Chrystusa, czyli Jego dzieło zbawienia.

Wstawiennictwo Maryi Wspomożycielki ma także przyczynić się do naszego uświęcania się, czyli wyzwalania z niewoli grzechów i życia w zjednoczeniu z Bogiem.

NMP Wspomożycielka Wiernych jest Patronką Australii.

Modlitwa.
Boże, Ty ustanowiłeś Najświętszą Maryję Pannę Matką i Wspomożycielką chrześcijan, za Jej wstawiennictwem umocnij swój Kościół, aby cierpliwie znosząc i zwyciężając miłością doświadczenia wewnętrzne i zewnętrzne, objawiał ludziom misterium Chrystusa. Amen.

<--PAGEBREAK-->

Kult i nabożeństwo do Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych powstały właściwie na początku chrześcijaństwa. Ten tytuł Maryi zawiera w sobie wszystkie wezwania, w których Kościół przedstawia Matce potrzeby i troski swoich dzieci. Pierwszym, który w historii Kościoła użył słowa "Wspomożycielka", był św. Efrem, diakon i wielki poeta syryjski, doktor Kościoła (zmarł w 373 roku). Pisze on wprost, że "Maryja jest Orędowniczką i Wspomożycielką dla grzeszników i nieszczęśliwych".

Madonna św. Jana Bosko

Nową historię kultu Matki Bożej Wspomożycielki rozpoczął św. Jan Bosko (1815-1888). On też wprowadził własny typ wizerunku Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych. Przywrócił też pierwotne znaczenie tego tytułu, nie zacieśniając go tylko do wojennych czy politycznych wydarzeń. Wizerunek ten nawet otrzymał nazwę wśród ludu "Madonny św. Jana Bosko".

Ks. Bosko żył w czasach bardzo niespokojnych, a dla Kościoła wręcz groźnych. Dlatego widział on w kulcie Matki Bożej Wspomożycielki jakiś ogólny krzyk całego chrześcijaństwa i jego ludów zagrożonych o ratunek do Tej, która tak skutecznie umiała dotąd odpierać wszelkie ataki nieprzyjaciela. W tym wezwaniu widział św. Jan Bosko równocześnie jakby mobilizacje wszystkich sił "synów światłości" do walki z "synami ciemności" pod sztandarem Maryi. Nie zacieśniał jednak kultu Wspomożycielki do orężnych rozpraw. Zdawał sobie dobrze sprawę, że każdy z nas ma swoje troski i potrzeby, że walka toczy się nie tylko na wielkich frontach, ale także o każdą duszę nieśmiertelną. Za jego czasów nauka teologów, że Maryja jest pośredniczką łaski, że jest szafarką Bożych darów, była szczególnie akcentowana. Propagowali ją gorąco wiek przedtem: św. Alfons Liguori (+ 1787) i św. Ludwik-Maria Grignion de Montfort (+ 1706). Św. Jan Bosko święcie wierzył, że nie ma ani jednej łaski, która by nie przeszła przez ręce Maryi. Cokolwiek więc chcemy od Pana Boga otrzymać, możemy otrzymać za pośrednictwem naszej Wspomożycielki.

Dzisiaj sanktuariów Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych, opartych na wizerunku, który wprowadził św. Jan Bosko, jest około 130. Kilkanaście też z nich doczekało się koronacji. Najgłośniejszym z nich jest obraz Matki Bożej w Turynie, który na zamówienie św. Jana Bosko wymalował dla Kościoła pod tym samym wezwaniem artysta Tomasz Lorenzone w 1867 r. Obraz przedstawia Matkę Bożą w otoczeniu Apostołów. Na ścianach bazyliki Matki Bożej Wspomożenia tenże artysta miał umieścić jako uzupełnienie dla obrazu: bitwę pod Lepanto, bitwę pod Wiedniem i uwolnienie papieża Piusa VII z niewoli Napoleona. Najczęściej w kopiach przedstawia się samą Matkę Bożą w płaszczu królewskim, z koroną na głowie i berłem w ręku dla podkreślenia, że w planach Bożych Maryja jest jakby regentką Bożą, która w imieniu Chrystusa sprawuje rządy na ziemi.

W 1868 r. odbył się akt konsekracji Kościoła Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych w Turynie. W 1883 r. kościół nawiedził młody kapłan Achilles Ratti, późniejszy papież św. Pius XI. W 1884 r. sanktuarium nawiedził ks. Józef Sarto, późniejszy papież św. Pius X. W 1903 r. obraz Matki Bożej został uroczyście koronowany koronami papieskimi. W 1911 r. kościół otrzymał tytuł bazyliki. W 1953 r. bazylikę w Turynie nawiedził kard. Anioł Roncalli, późniejszy papież Jan XXIII.

Św. Jan Bosko Matkę Bożą Wspomożycielkę ustanowił główną Patronką wszystkich swoich dzieł. Założył też zgromadzenie sióstr Córek Matki Bożej Wspomożenia Wiernych.