Szymon Stock, św.

Św. Szymon Stock (1164/1175-1265) - pochodził z hrabstwa Kent w Anglii. Wstąpił do karmelitów i został wikariuszem generalnym w zachodniej Anglii. Według tradycji otrzymał od Matki Bożej szkaplerz święty.

Szymon urodził się prawdopodobnie w 1164 lub 1175 r. w hrabstwie Kent, w Anglii. W młodości opuścił dom rodzinny i udał się na pustkowie, by tam prowadzić życie pustelnicze. Celę urządził sobie w pniu starego dębu, stąd jego drugie imię: Pień (ang. stock). W 1237 r. karmelici przybyli do Anglii. Szymon wkrótce wstąpił do tego zakonu, a w 1245 r. na kapitule w Aylesford został wybrany generałem. Podczas jego kadencji karmelici stali się popularnym zakonem w całej Europie. Mieszkając dotychczas zazwyczaj w eremach, po zmianach w Regule wprowadzonych przez Szymona Stocka, podjęli posługę duszpasterskie także w miastach.

Szymon jest znany przede wszystkim w związku z nabożeństwem Szkaplerza świętego. W 1251 r. miał wizję, podczas której Maryja miała mu wręczyć szkaplerz i zapewnić, że wszyscy, którzy będą go nosić, cieszyć się będą szczególnym błogosławieństwem, a po śmierci unikną wiecznej kary.

Szymon pozostawił po sobie kilka pism, m.in. o pokucie chrześcijańskiej, listy, homilie, dwie antyfony ku czci Najśw. Maryi Panny. Przypisywane jest mu autorstwo pieśni Kwiecie Karmelu (Flos Carmeli). Zmarł 16 V 1265 r. w Bordeaux podczas wizytacji jednego z francuskich klasztorów.

W ikonografii św. Szymon przedstawiany jest jako mnich w habicie karmelitów, czasami w scenach z Matką Bożą, która wręcza mu szkaplerz lub wraz ze Świętym wyprowadza z czyśćca cierpiących. Jego atrybutem jest pies przynoszący chleb.


Oprac. MARYJNI.PL

Źródła:

  • Św. Szymon Stock - karmelicibosi.pl
  • Święty Szymon Stock, zakonnik (16 maja) - brewiarz.pl