Soli Deo przez Maryję

Uwięziony bł. Stefan Kard. Wyszyński kolejny Nowy Rok 1955 zawierzył Maryi, wspominając przypadającą na ten rok rocznicę "obrony Jasnej Góry". Istnieje o wiele ważniejsza "obrona", dla której warto powalczyć - obrona duszy chrześcijańskiej Narodu - zapisał Prymas w sobotę, 1 stycznia 1955 r.


Soli Deo - przez Maryję Jasnogórską. W porze nocnego czuwania na modlitwie rozpoczęliśmy Nowy Rok z imieniem Maryi Jasnogórskiej na ustach. Wszak w Ojczyźnie naszej, to szczególny rok trzechsetny od chwili, gdy Jasna Góra stała się siłą odrodzenia narodu. Podobało się Bogu wyrwać Polskę "z potopu" przez Maryję Jasnogórską: uwielbił Pan Matkę Syna swego wielkimi cudami i znakami, odtąd Jasna Góra została "twierdzą warowną ducha narodu". I taka była w najcięższych chwilach dziejowych. Dziś mówimy o Stolicy Łaski, podnosząc ufne oczy na Jasna Górę w każdym ucisku naszym. Widoczny znak łaski w postaci zbrojnego zwycięstwa jest dla nas tylko argumentem, gdy wołamy do Boga, do Maryi, do sumień ludzkich. Lecz oczekujemy stokroć więcej: "obrona Jasnej Góry"; dziś, to obrona duszy chrześcijańskiej Narodu. To stokroć donioślejszy cud, który wymaga większego jeszcze bohaterstwa do walki z wrogiem, który jest w nas. Jak łatwo godzić we wroga zewnętrznego. Jak trudno ugodzić w samego siebie. Tym większej trzeba pomocy Matki Zwycięskiej, Pośredniczki Łask Wszelkich. Dziś "obrona Jasnej Góry" - to zwycięstwo nad sobą, nad tym wrogiem, którym sam jestem.

Rok jubileuszowy "obrony Jasnej Góry" (1655-1955) będzie więc rokiem modlitwy do Królowej Polski, której obraz dany jest przez Opatrzność ad defensionem populi Polonici (Kolekta), aby pomogła wszystkim dzieciom Narodu zwyciężyć siebie, a w sobie - wroga Boga, wroga bliźniego i wroga wewnętrznego duszy. Niech ten historyczny dowód mocy Bożej będzie argumentem dla słabych i maluczkich. Już dziś oddaję wszystkie swoje modlitwy i więzienne cierpienie ku uczczeniu Pani Jasnogórskiej - za Naród Chrystusowy, by wytrwał w łasce i miłości.

bł. Stefan Kard. Wyszyński, Prymas Polski


Źródło: Stefan Kardynał Wyszyński Prymas Polski. Zapiski więzienne, Warszawa - Ząbki 2001, s. 127.