Ufajmy Maryi

Ufajmy Maryi


Żadna nędza nie jest tak wielka, by jej zaradzić nie mogła Niepokalana Maryja.
Żadne niebezpieczeństwo tak groźne, by go odwrócić nie mogła Niepokalana Maryja.
Żadna napaść tak silna, by jej odeprzeć nie mogła Niepokalana Maryja.
Żaden ucisk tak twardy, by go usunąć nie mogła Niepokalana Maryja.
Żadna walka tak gwałtowna, by zwyciężyć nie miała Niepokalana Maryja.
Żadna noc tak ciemna, by jej rozjaśnić nie mogła Niepokalana Maryja.
Żaden ból tak srogi, by go ukoić nie mogła Niepokalana Maryja.
Żadna rana tak głęboka, by jej uleczyć nie mogła Niepokalana Maryja.
Żadna droga tak uciążliwa, by po niej nie mogła przeprowadzić swych dzieci Niepokalana Maryja.
Żaden samotnik tak zapomniany, by go odnaleźć nie mogła Niepokalana Maryja.
Żadna pokusa tak wielka, by jej oddalić nie mogła Niepokalana Maryja.
Żadna namiętność tak gwałtowna, by jej ujarzmić nie mogła Niepokalana Maryja.
Żadna potęga ziemska tak wielka, by jej złamać nie mogła Niepokalana Maryja.
Żadna moc piekielna tak silna, by z niej Swych dzieci wyrwać nie mogła Niepokalana Maryja.
Żaden grzesznik tak nędzny, by nad nim zmiłować się nie miała Niepokalana Maryja.
Żadna modlitwa tak niedołężna, by jej wysłuchać nie miała Niepokalana Maryja.
Żaden dar tak mały, by go Jezusowi zanieść nie miała Niepokalana Maryja.
Żadna godzina tak ciężka, w której by na pomoc przybyć nie mogła Niepokalana Maryja.
Żaden konający nie jest tak opuszczony, by go do nieba wprowadzić nie mogła Niepokalana Maryja. Ufajmy Niepokalanej Maryi!


Maryjo, Matko wszystkich proszących Cię o wstawiennictwo do Boga, dopomóż mi, abym każdego dnia dzięki Twojej pomocy i łasce mógł:

Cicho Boską spełniać wolę.
Cicho bliźnim ulżyć dolę.
Cicho kochać ludzi, Boga.
Cicho - oto święta droga.
Cicho z swymi dzielić radość.
Cicho wszystkim czynić zadość.
Cicho innych błędy znosić.
Cicho życzyć, błagać, prosić.
Cicho zrzec się, ofiarować.
Cicho ból swój w sercu chować.
Cicho jęki w niebo wznosić.
Cicho, skrycie łzą się rosić.
Cicho, kiedy ludzie męczą.
Cicho, gdy pokusy dręczą.
Cicho zmiany życia znieść.
Cicho krzyż z Jezusem nieść.
Cicho Jezus w Hostii Sam.
Cicho- milcząc - mówi nam.
Cicho ufaj Zbawcy Swemu.
Cicho tęsknij, wzdychaj k’Niemu.
Cicho z cnoty zbieraj plon.
Cicho ciało spocznie w grobie.
Cicho da Bóg niebo Tobie!


Jezu cichy i pokornego Serca, uczyń serce moje według Serca Twego i Serca Twojej Matki!


Oprac. MARYJNI.PL

Źródło: O. Stanisław Maria Kałdon OP, Nowenna ku czci Niepokalanej Dziewicy Maryi, Kraków 2008.