Odkrycie Traktatu o Maryi

ODKRYCIE TRAKTATU O MARYI

Traktat o doskonałym nabożeństwie do Najśw. Maryi Panny (Traktat) przeszedł dosyć dziwną drogę, zgodnie z przewidywaniami autora. Rękopis, napisany w 1712 r., został ukryty po śmierci autora w skrzyni w bibliotece w Saint-Laurent-Sur-Sevre, co uchroniło go przed zniszczeniem podczas zamieszek Rewolucji Francuskiej. Dopiero po 130 latach, w 1842 r., został przypadkowo odkryty przez młodego kapłana, który poszukiwał materiałów do kazań. Głębsze zainteresowanie odnalezionym rękopisem sprawiło, że dzieło postanowiono wydać. Nie znamy oryginalnego tytułu z powodu zniszczenia karty tytułowej, a nazwa dzieła Traite de la vraire devotion à la très Sante Vierge została nadana przez pierwszego wydawcę, Gaumea et Freres w 1843 r.

Zobaczymy tam objawione nam serce tego, który nie znał słuszniejszego imienia niż niewolnik Jezusa w Maryi. To wyjaśnienie nie będzie jednakowo zrozumiałe dla wszystkich. Musimy tutaj przypomnieć sobie słowo odwiecznej Mądrości: «Ukryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom». (...) Szczere i proste dusze będą się delektować manną ukrytą w pobożnych i wzruszających wskazaniach kapłana pełnego cnót (...). Będą błogosławić Opatrzność Bożą za ten skarb. Poczują się przeniknięci miłością do Jezusa i Maryi, czytając te płonące miłością strony, które mąż Boży napisał w żarliwej modlitwie, nie tracąc nigdy z oczu obecności naszego Boskiego Zbawiciela i Jego świętej Matki.

ks. Fryderyk Wilhelm Faber

Rekolekcje "Odkryj TRAKTAT o MARYI" mają na celu ukazanie nauki i nauczenie praktykowania "Świętej Niewoli Miłości" wg św. Ludwika Marii Grignion de Montforta. Rekolekcje prowadzi Wspólnota Duchowych Niewolników Maryi. Dla "niewolników Maryi" i osób, które rozpoczęły praktyki Świętej Niewoli Miłości ten sposób rekolekcji jest konieczną praktyką, która zapewnia stałą lekturę Traktatu św. Ludwika Marii. Również każdy, kto chce poznać doskonałe nabożeństwo do Maryi, powinien zapoznać się z tą formą rekolekcji i zacząć ją praktykować.

Wspólnota Duchowych Niewolników Maryi zapewnia duchowe wsparcie poprzez odprawiane w czasie trwania rekolekcji Msze św. w intencji rekolektantów, jak również podejmowane przez członków wspólnoty posty z modlitwą.

Rekolektanci mogą uczestniczyć we wspólnych formacyjnych spotkaniach w Sanktuarium Świętego Ojca Pio w Warszawie na Gocławiu w ostatnie czwartki miesiąca, od września do marca.

Rekolekcje podejmują wszyscy (jako wspólnota rekolekcyjna) w tej samej intencji: o uproszenie misjonarzy (kapłanów i świeckich) - głosicieli doskonałego nabożeństwa do Najśw. Maryi Panny, praktykujących i objaśniających tę naukę, którą św. Ludwik Maria streścił w swoich tezach, a która dotyka tego, co w religii najważniejsze, do zrozumienia natury tego nabożeństwa, jego ducha i jego znaczenia w ukształtowaniu prawdziwych czcicieli Maryi i prawdziwych uczniów Jezusa Chrystusa.

Uczestnicy mogą złożyć swoją intencję do Skrzyni Intencji Rekolekcji na każdym wspólnym spotkaniu (osoby zamiejscowe mogą ją przesłać drogą pocztową na adres Stowarzyszenia lub drogą mailową na adres: niewolnicyzmilosci@gmail.com).

Traktat o doskonałym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny św. Ludwika Marii to lektura, na którą można patrzeć jak na "Ewangelię o Maryi". Niewątpliwie jest to wybitne i natchnione dzieło służące do rozważania i modlitwy niż do klasycznej lektury. Treści tam zawarte zachwycają i głębią, i świeżością, i tajemniczością; sprawiają, że zauważamy coś, co do tej pory było przed nami niejako zakryte. Odkrywamy nowe smaki dla duszy i skarby dla naszego wzrostu w wierze.

METODA LECTIO CONTINUA

Metoda czytania i rozważania kolejnych części Traktatu jest określana jako lectio continua ("jedna teza dziennie"). Polega na uważnym i refleksyjnym codziennym czytaniu specjalnie przygotowanej jednej tezy i zastanowieniu się nad nią. Pomagają w tym tematyczne materiały formacyjne, zawierające komentarze i objaśnienia tez. Można dołączyć w dowolnym dniu rekolekcji poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego, dostępnego na stronie niewolnicyZmilosci.pl. Potwierdzenie uczestnictwa, harmonogram wspólnych spotkań oraz szczegóły otrzymuje się na wskazany w zgłoszeniu adres mailowy. Jeśli jest taka potrzeba, uczestnicy otrzymują również Traktat. Jeśli uczestnik nie będzie mógł rozważyć treści w danym dniu/czasie, może kontynuować czytanie z rozważaniem dalej wg ustalonego harmonogramu dni/czasu; jeśli może przeczytać i rozważyć więcej niż jedną tezę w danym dniu - może zmodyfikować swój harmonogram czytania.

INNE METODY CZYTANIA Traktatu

Metoda: św. Jana Pawła II: "Tam i z powrotem", opisana w Traktat..., Wydawnictwo Apostolicum, 2021, s. 330.

Metoda: "Traktat w 33 DNI", Lectio continua, opisana na s. 332.

Metoda: "Traktat w 33 DNI" podczas rekolekcji prowadzonych zgodnie z okresami przygotowań wg św. Ludwika Marii, opisana na s. 334.

Metoda: "Filakterie - Litania do Maryi", ukazana na stronach Traktatu, opisana na s. 336.

SPIS TREŚCI

Część Pierwsza: Doskonałość i konieczność nabożeństwa do NMP (51)

 • Wprowadzenie: Maryja była ukryta do czasu (52)
 • Rozdział I: Rola Maryi przy pierwszym przyjściu Chrystusa Pana (59)
 • Rozdział II: Rola Maryi przy drugim przyjściu Chrystusa Pana (82)

Część Druga: Zasadnicze prawdy dot. doskonałego nabożeństwa (95)

 • Rozdział I: Jezus Chrystus jest ostatecznym celem i kresem nabożeństwa do Najświętszej Dziewicy (96)
 • Rozdział II: Święte niewolnictwo (105)
 • Rozdział III: Śmierć starego człowieka (114)
 • Rozdział IV: Pośrednictwo (120)
 • Rozdział V: Nasza słabość i niestałość (124)

Część Trzecia: Znamiona nabożeństw fałszywych a praktyka doskonałego nabożeństwa do NMP (127)

 • Rozdział I: Znamiona fałszywego i prawdziwego nabożeństwa (129)
 • Rozdział II: Praktyki doskonałego nabożeństwa do NMP (145)

Część Czwarta: Istotą doskonałego nabożeństwa do NMP jest doskonałe ofiarowanie się Jezusowi Chrystusowi (151)

 • Rozdział I: Doskonałe i całkowite oddanie się NMP (153)
 • Rozdział II: Doskonałe odnowienie ślubów złożonych na chrzcie św. (157)

Część Piąta: Powody mające nas zachęcić do doskonałego nabożeństwa do Najświętszej Maryi Panny (165)

 • Rozdział I: Nabożeństwo to oddaje nas całkowicie na służbę Bogu (166)
 • Rozdział II: Nabożeństwo to każe nam naśladować przykład Boga Samego i praktykować pokorę (168)
 • Rozdział III: Nabożeństwo to uprasza nam pomoc NMP (173)
 • Rozdział IV: Nabożeństwo to jest doskonałym sposobem oddania Bogu największej chwały (178)
 • Rozdział V: Nabożeństwo to jest drogą do zjednoczenia z naszym Panem (179)
 • Rozdział VI: Nabożeństwo to daje wielką wolność wewnętrzną (197)
 • Rozdział VII: Nabożeństwo to daje bliźnim wielkie korzyści (199)
 • Rozdział VIII: Nabożeństwo to jest cudownym środkiem wytrwałości w cnocie (201)

Część Szósta: Historia Rebeki i Jakuba jako biblijny typ doskonałego nabożeństwa do NMP (211)

 • Rozdział I: Opowiadanie o Jakubie i Ezawie (212)
 • Rozdział II: Postępowanie Ezawa wobec Rebeki a postępowanie odrzuconych wobec Maryi (214)
 • Rozdział III: Postępowanie Jakuba wobec Rebeki a postępowanie wybranych wobec Maryi (217)
 • Rozdział IV: Najświętsza Dziewica a Jej niewolnicy z miłości (226)

Część Siódma: Cudowne skutki, jakie to nabożeństwo powoduje w duszy, która jest mu wierna (239)

 • Rozdział I: Poznanie i wzgarda samego siebie (240)
 • Rozdział II: Uczestnictwo w wierze Maryi (241)
 • Rozdział III: Łaska czystej miłości (242)
 • Rozdział IV: Wielka ufność w Bogu i w Maryi (243)
 • Rozdział V: Zjednoczenie się z duszą i duchem Maryi (245)
 • Rozdział VI: Przeobrażenie dusz w Maryi na obraz Jezusa Chrystusa (247)
 • Rozdział VII: Najwyższa chwała Jezusa Chrystusa (250)

Część Ósma: Szczególne praktyki doskonałego nabożeństwa do Najświętszej Maryi Panny (253)

 • Rozdział I: Praktyki zewnętrzne (254)
 • Rozdział II: Szczególne praktyki wewnętrzne dla tych, którzy chcą stać się doskonali (275)

Część Dziewiąta: Sposób praktykowania doskonałego nabożeństwa do NMP w Komunii świętej (285)

Dodatek

 • Modlitwa płomienna (294)
 • Pięć stopni przygotowania (313)
 • Rekolekcje 33 DNI AD IESUM PER MARIAM (317)
 • Akt Ofiarowania siebie Jezusowi przez ręce Maryi (323)
 • Skrócone formuły Aktu Oddania (327)
 • Metody lektury Traktatu (328)
 • Litania Duchowych Niewolników Maryi wg Traktatu (341)
 • Nowenna Duchowych Niewolników Maryi wg Traktatu (356)
 • Mój Testament Duchowy - św. Ludwik Maria Grignion de Montfort (436)
 • Lektury formacyjne duchowych niewolników Maryi (441)

Źródło: Odkrycie Traktatu o Maryi - niewolnicyzmilosci.pl