Pośredniczka Łask Wszelkich

Maryja, Wszechpośredniczka łask - Pośredniczka łask wszelkich - prawda w Kościele katolickim, która nie jest jeszcze ogłoszona jako dogmat wiary, ponieważ są prowadzone badania i dyskusje teologiczne, w jaki sposób ją zdefiniować, wyjaśnić i przedstawić do wierzenia.

W Akcie poświęcenia się Niepokalanej, ułożonym przez św. Maksymiliana Kolbego, znajdziemy ukazany istotny aspekt tego wyjątkowego maryjnego tytułu:

O Niepokalana [...], gdzie Ty wejdziesz, tam łaskę nawrócenia i uświęcenia wypraszasz, przez Twoje bowiem ręce wszelkie łaski z Najsłodszego Serca Jezusowego na nas spływają.

Maksymilianowy Akt wyjaśnia, że Maryja wchodzi, by szczególnie dwie łaski dla ludzi, do których wejdzie, wyprosić: nawrócenia i świętości - łaski, których może udzielić tylko Bóg.

Drugim istotnym stwierdzeniem w Maksymilianowskim spojrzeniu na Maryjne pośrednictwo jest to, że wszystkie łaski spływają na ludzi od jedynego Pośrednika Jezusa Chrystus, który je z miłości wysłużył dla całej ludzkości. Znakiem tej nieskończonej miłości jest przebite i otwarte Serce Jezusowe, Najsłodsze, bo udzielające swych łask słodyczą swej miłości. Zwróćmy uwagę, że tutaj Maryja nie jest źródłem łask, a tylko ich przekazicielką, czy Szafarką, właśnie Pośredniczką tych wszystkich łask, które z Serca Jezusowego pochodzą.

Niepokalana to wszechmoc prosząca. [...]. Stąd też Ona sama wystarczy, by wszystkie, wszelkie łaski wyprosić i dać. W objawieniu Cudownego Medalika bł. Katarzyna Labouré widziała promienie spływające z kosztownych pierścieni na palcach rąk Niepokalanej. Oznaczają one łaski, którymi Niepokalana hojnie obdarza wszystkich, którzy sobie tego życzą.

Św. Maksymilian Kolbe, Pisma, 1197.

Maryja szafuje - rozdaje wszelkie (wszystkie) łaski, które od Boga przez Chrystusa w Duchu Świętym otrzymuje. W tak rozumianym pośrednictwie, ani Pana Boga nie ograniczamy, ani nie określamy, co, jakie, kiedy i ile tych łask Maryi przekazuje. My tylko czerpiemy korzyści z tego Maryjnego przywileju, o ile do Niej się uciekamy i przyjmujemy Ją do siebie tak, jak to uczynił, na polecenie samego Pana Jezusa, umiłowany uczeń pod Krzyżem Zbawiciela.

Zatem Maryja nie sprawia łaski, a tylko je przekazuje. Można też powiedzieć, że je daje, udziela, rozdziela, ale - podkreślmy to jeszcze raz - nie jako swoje, ale jako wysłużone przez Jej Syna i przekazane Jej, by nimi rozporządzała (szafowała). Dlaczego tak? Dlaczego Pan Bóg chce i zaprasza swoje stworzenia do współdziałania w dziele zbawienia i odkupienia? Możemy się tylko domyślać, że skoro w Maryi znalazł najdoskonalsze Swoje Arcydzieło (por. św. Maksymilian Kolbe, Pisma, 1208) i przez Nią przyszedł Chrystus - Źródło łask ("wszelkie łaski przez Nią przychodzą do nas, tak jak i sam Pan Jezus przez Nią przyszedł" - Pisma, 565), to Bóg obdarzając Ją tym przywilejem szafarstwa Bożych łask, zechciał uczcić i udekorować Ją, i włączyć w tak istotne zadanie bycia Matką Kościoła Chrystusowego dlatego, że tak doskonale i w pełni podjęła i zrealizowała plan Boży dla Jej życia - Boże Macierzyństwo.

To pokazuje naturę Boga, który nie chce Sam Sobie istnieć i działać, ale stwarza i zaprasza do działania swoje stworzenia. To jest natura miłości, że chce się dzielić z umiłowanymi wszystkim, szczególnie tym, co sprawia im radość, szczęście, przybliża do tej miłości. A zatem ta łaska szafowania wszystkimi łaskami Bożymi dokładnie wpisuje się i podkreśla tę pełną miłości naturę Boga.

Czy ta misja pośrednictwa zasłania lub przeszkadza Chrystusowi?

W świetle powyższych spostrzeżeń, to właściwie w czym miałoby to przeszkadzać?

W udzielaniu łask? Nie, bo może udzielać tyle łask, ile chce i komu chce, i kiedy chce - przez ręce swej Matki.

W wysłużeniu zbawienia? Nie, bo to zbawienie wysłużył także dla swojej Matki - i to w sposób wyjątkowy, przez łaskę Niepokalanego Poczęcia.

W byciu Jedynym Pośrednikiem między Bogiem a ludźmi? Nie, wręcz przeciwnie, to jeszcze bardziej odsłania i ukazuje, i wskazuje na Chrystusa, na Jego łaski, które "z Najsłodszego Serca Jezusowego na nas spływają".


Oprac. MARYJNI.PL

Źródła:

  • Maryja Wszechpośredniczka Łask - o. prof. UKSW dr hab. Grzegorz M. Bartosik OFMConv - YT@fundacjamaximilianum9773
  • Konferencje św. Maksymiliana Marii Kolbego, Niepokalanów 2009, wyd IV
  • Pisma św. Maksymiliana Kolbego - pisma.niepokalanow.pl
  • Świętujmy razem - niepokalanow.pl