Niepokalane Poczęcie

Najświętsza Dziewica Maryja w pierwszej chwili swego Poczęcia za szczególniejszą łaską i przywilejem Boga Wszechmogącego, przez wzgląd na pierwsze zasługi Jezusa Chrystusa Zbawiciela rodzaju ludzkiego zachowana była wolną od wszelkiej zmazy pierworodnej winy.

św. Pius IX (Ineffabilis Deus)

Święto Niepokalanego Poczęcia obchodzone było już w VIII w. na Wschodzie pod nazwą "Poczęcia św. Anny". Na zachodzie rozpowszechniało się powoli. Jest to święto uzależnione od daty święta Narodzenia NMP (8 września). Stopniowe wyjaśnienie prawdy o Niepokalanym Poczęciu doprowadziło do ogłoszenia dogmatu o Niepokalanym Poczęciu Maryi w 1854 r. przez papieża Piusa IX. Cztery lata później Maryja ukazała się w Lourdes i wyjawiła swoje imię: "Jestem Niepokalane Poczęcie".

Co oznacza "Niepokalane Poczęcie"?

Bóg odwiecznie wybrał na Matkę swego Syna Maryję; aby mogła wypełnić swą misję, została odkupiona od swego poczęcia. To oznacza, że przez łaskę i na mocy przewidzianych zasług Jezusa Chrystusa, Maryja została zachowana od wszelkiej zmazy grzechu pierworodnego od pierwszej chwili swego poczęcia (Kompendium Katechizmu Kościoła Katolickiego nr 96).

Niektórzy nie wiedzą czym jest Niepokalane Poczęcie i mylnie łączą je z dziewiczym poczęciem Jezusa. Są to dwie różne tajemnice i dotyczą dwóch osób. Jedna dotyczy Maryi zachowanej od grzechu pierworodnego, druga dotyczy Jezusa, który "narodził się z Maryi Panny", został poczęty jedynie przez moc Ducha Świętego, bez udziału człowieka.

Dla niewierzących ta prawda pozostaje nadal na poziomie żartu czy bluźnierstwa aż do dziś.

Św. Maksymilian widział w przywileju Niepokalanego Poczęcia i Pośrednictwie Maryi prawdę i moc zdolną odmienić oblicze świata. Patrząc na Maryję, całą piękną, bez grzechu, upodabniając się do Niej, człowiek może dojść do wyżyn świętości.

Sposób świętowania.

Św. Maksymilian zalecał taki sposób obchodzenia tego święta:

  1. W dzień Tej, której sumienie nigdy nie było skalane, oczyśćmy swoje sumienia w spowiedzi i przystąpmy do komunii się Tej, by jak najwięcej zaczerpnąć łask u jej źródła;
  2. Gorąco prośmy Niepokalaną, by nas na wyłączną własność przyjąć raczyła, odnawiając akt całkowitego poświęcenia;
  3. Niech każdy z nas zapyta siebie, czy w kończącym się roku zrobił dla Niepokalanej, dla zbawienia i uświęcenia duszy swojej i bliźnich, ile tylko mógł.

Niech ten dzień będzie świętem odrodzenia naszych dusz i wznowienia gorliwości dla szerzenia królestwa najmiłościwszej Królowej nieba i ziemi.

Przygotowanie.

Do uroczystości Niepokalanego Poczęcia przygotować się można przez nowennę (od 29 listopada).


Oprac. MARYJNI.PL