Niepokalanego Poczęcia NMP, uroczystość

Najświętsza Dziewica Maryja w pierwszej chwili swego Poczęcia za szczególniejszą łaską i przywilejem Boga Wszechmogącego, przez wzgląd na pierwsze zasługi Jezusa Chrystusa Zbawiciela rodzaju ludzkiego zachowana była wolną od wszelkiej zmazy pierworodnej winy.

św. Pius IX (Ineffabilis Deus)

Sposób świętowania. Św. Maksymilian zaleca:
1) W dzień Tej, której sumienie nigdy nie było skalane, oczyśćmy swoje sumienia w spowiedzi i przystąpmy do komunii się Tej, by jak najwięcej zaczerpnąć łask u jej źródła;
2) Gorąco prośmy Niepokalaną, by nas na wyłączną własność przyjąć raczyła, odnawiając akt całkowitego poświęcenia;
3) Niech każdy z nas zapyta siebie, czy w kończącym się roku zrobił dla Niepokalanej, dla zbawienia i uświęcenia duszy swojej i bliźnich, ile tylko mógł.

Do uroczystości Niepokalanego Poczęcia przygotować się można przez Nowennę (od 29 listopada).