Na rękach Boga

Zwycięzcą jest Bóg odwieczny. Zniża swą broń; On od wieków, by odpędzić wroga przed tobą"

Pwt 33,27

Niech pomoc Twoja Boże, mnie strzeże!"

Ps 69,30

Wpadnijmy raczej w ręce Pana (...) jaka jest bowiem Jego wielkość, takie też i miłosierdzie"

Syr 2,18

Zaprowadziłem ład i spokój w mojej duszy. Jak niemowlę u swej matki"

Ps 131,2

I biorąc je w objęcia, kładł na nie ręce i błogosławił je"

Mk 10,16

Chciałabym znaleźć windę wynoszącą mnie aż do Jezusa... Windą, która wyniesie mnie aż do niebios, są Twoje ramiona, Jezu!

św. Teresa z Lisieux

Niewiasto, znawczyni ramion Boga, kto lepiej niż Ty mógłby wyśpiewać ich zalety, objawić ich słodycz i moc?

Poezją Twojego życia były ramiona Boga! Jakże osobliwym doświadczeniem w Twoim życiu było wtargnięcie Boga w Twoją intymność! Swoimi ramionami przekazałaś Jezusowi czułość i miłość Ojca; uczuciowy wymiar Jego życia.

Twoje ramiona, Jezu, to dom świata, bezpieczne schronienie na skale! Moc Boga, czułość Ojca, dar Maryi - tym są Twoje ramiona! Ileż bezpieczeństwa i pokoju jest w objęciach Chrystusa! Jakaż inna słodycz mogłaby przyćmić objęcie Chrystusa! Co innego, o większym potencjale miłości, mógłby podarować świat?

Chciałbym się schronić w tych ramionach jak szczęśliwe dziecko. Czym jest życie bez Twoich ramion, zawsze gotowych do objęcia: w radości, w bólu, w grzechu?

Twoje ramiona są wsparciem, spotkaniem, bezpieczeństwem, jednością... Podaruj nam Twoje ramiona, aby mogły objąć cały świat, otulić czułością słabość świata, aby mogły okryć zmarznięte serce człowieka.

Maryjo, opowiedz nam o ramionach Jezusa. Ty jedyna miałaś przywilej cieszenia się nimi przez wszystkie dni swojego życia (por. Ps 23). Ramionami Jezusa obejmował Cię sam Bóg i wlał w Ciebie swoją czułość; w objęciach Jezusa rozważałaś Jego Miłość.

Obejmij nas, Maryjo! Przekaż nam Boże ciepło tych ramion, abyśmy również poczuli się objęci przez Jezusa! Nas, jak i Ciebie, Jego ramiona obejmują w Eucharystii i w sakramentach. Wówczas jesteś z nami także Ty, ziarno wybrane, chlebie pokoju i pełni Boga!


Ks. Carmelo La Rosa, Niewiasta, znawczyni ramion Boga.