Na rękach Boga

Ks. Carmelo La Rosa, Niewiasta, znawczyni ramion Boga.

Zwycięzcą jest Bóg odwieczny. Zniża swą broń; On od wieków, by odpędzić wroga przed tobą (Pwt 33,27).
Niech pomoc Twoja Boże, mnie strzeże! (Ps 69,30)
Wpadnijmy raczej w ręce Pana (...) jaka jest bowiem Jego wielkość, takie też i miłosierdzie (Syr 2,18).
Zaprowadziłem ład i spokój w mojej duszy. Jak niemowlę u swej matki (Ps 131,2)
I biorąc je w objęcia, kładł na nie ręce i błogosławił je (Mk 10,16)
Chciałabym znaleźć windę wynoszącą mnie aż do Jezusa...Windą, która wyniesie mnie aż do niebios, są Twoje ramiona Jezu!
(św. Teresa z Lisieux)

Niewiasto znawczyni ramion Boga, kto lepiej niż Ty mógłby wyśpiewać ich zalety, objawić ich słodycz i moc?

Poezją Twojego życia były ramiona Boga! Jakże osobliwym doświadczeniem w Twoich życiu było wtargnięcie Boga w Twoją intymność! Swoimi ramionami przekazałaś Jezusowi czułość i miłość Ojca; uczuciowy wymiar Jego życia.

Twoje ramiona Jezu to dom świata, bezpieczne schronienie na skale! Moc Boga, czułość Ojca, dar Maryi - tym są Twoje ramiona! Ileż bezpieczeństwa i pokoju jest w objęciach Chrystusa! Jakaż inna słodycz mogłaby przyćmić objęcie Chrystusa! Co innego, o większym potencjale miłości mógłby podarować świat?

Chciałbym się schronić w tych ramionach jak szczęśliwe dziecko. Czym jest życie bez Twoich ramion, zawsze gotowych do objęcia: w radości, w bólu, w grzechu?

Twoje ramiona są wsparciem, spotkaniem, bezpieczeństwem, jednością... Podaruj nam Twoje ramiona, aby mogły objąć cały świat, otulić czułością słabość świata, aby mogły okryć zmarznięte serce człowieka.

Maryjo opowiedz nam o ramionach Jezusa. Ty jedyna miałaś przywilej cieszenia się nimi przez wszystkie dni swojego życia; (Ps 23). Ramionami Jezusa obejmował Cię sam Bóg i wlał w Ciebie swoją czułość; w objęciach Jezusa rozważałaś Jego Miłość.

Obejmij nas Maryjo, przekaż nam Boże ciepło tych ramion, abyśmy również poczuli się objęci przez Jezusa! Nas jak i Ciebie Jego ramiona obejmują w Eucharystii i w sakramentach. Wówczas jesteś z nami także Ty, ziarno wybrane, chlebie pokoju i pełni Boga!

ks. Carmelo La Rosa