Maryja - Pośredniczka łask (św. Maksymilian Kolbe)

Św. Maksymilian Kolbe mówi o Niepokalanej, jako widzialnym znaku zjednoczenia Maryi z Duchem Świętym poprzez Jej udział w pośredniczeniu odgórnym. W 1938 r. napisał Święty następujące słowa:

Wolno wnioskować, że Maryja jako Matka Jezusa Zbawiciela stała się Współodkupicielką rodzaju ludzkiego, a jako Oblubienica Ducha Świętego uczestniczy w rozdawnictwie łask wszelkich.

Uzasadnia pośrednictwo odgórne słowami:

Zjednoczenie Ducha Świętego z Niepokalaną Dziewicą jest tak ścisłe, że Duch Święty, przenikając duszę Niepokalanej, wpływa na dusze tylko za Jej pośrednictwem. Dlatego stała się pośredniczką wszelkich łask.

Z faktu, że Maryja jest Pośredniczką, św. Maksymilian uzasadnia konieczność oddania się na własność Najśw. Maryi Pannie. Oddanie się Niepokalanej jest piękne, tak jak życie jest piękne Bożą Miłością.


Oprac. MARYJNI.PL

Źródło:

  • Św. Maksymilian Maria Kolbe, Pisma, cz. 1 i 2 - pisma.niepokalanow.pl