Konferencja Ogólnopolska (Kolbianum - Niepokalanów, 20 X 2023)

Konferencja Ogólnopolska

Maryja - Matka Jedności Kościoła i narodu

Niepokalanów, 20 października 2023

10:45 Otwarcie Konferencji i wprowadzenie w tematykę: O. dr Ireneusz Klimczyk OFMConv - dyrektor "Kolbianum"
10:55 Maryja jako Matka Jedności w świetle Ewangelii św. Jana - Ks. prof. dr hab. Janusz Kręcidło, UKSW
11:20 Maryja - mater unitatis u św. Augustyna - Ks. prof. dr hab. Bogdan Czyżewski, UAM
11:50 Specyfika maryjno-mariologiczna encykliki "Redemptoris Mater" papieża Jana Pawła II - O. dr Ireneusz Klimczyk OFMConv, UKSW - "Kolbianum
12:15 Dyskusja
13:50 Maryja a jedność chrześcijan w dzisiejszym dialogu ekumenicznym - O. prof. Andrzej Napiórkowski, UPJPII
14:15 Maryja a jedność wierzących w liturgii Kościoła - Ks. prof. Waldemar Pałęcki, KUL
14:40 Dyskusja
15:00 Koronka do Miłosierdzia Bożego
15:40 Miejsce Maryi w polskiej teologii narodu - ks. prof. Arkadiusz Wuwer, UŚ
16:05 Maryja w nauce o narodzie bł. Kard. Stefana Wyszyńskiego - Ks. prof. Janusz Szulist, UMK
16:30 Wpływ maryjnych objawień w Gietrzwałdzie na polską jedność narodową - P. dr Alicja Święcicka, UKSW - "Kolbianum"
16:55 Dyskusja
17:20 Podsumowanie - O. Ryszard Żuber OFMConv - prezes narodowy Stowarzyszenia "Rycerstwo Niepokalanej" w Polsce

Fot. Dephositphotos