Gromadźcie się wokół Niej

Rozważania Marii Franciszki od Ukrzyżowanej Miłości zaczerpnięte z książki "Maryja". Zawiera medytacje o Maryi, prowadzące do Jej umiłowania. Są to duchowe spotkania z Jezusem i Maryją. Możliwość usłyszenia głosu Maryi, która mówi: Czy wiesz jaka to dla mnie radość móc powiedzieć: "Chodź, pójdziemy do Ojca"?


Jezus:

Gromadźcie się na modlitwę wokół
mojej ukochanej Matki.
Tak jak wówczas, gdy zjednoczona w ufności
i miłości przed Pięćdziesiątnicą
modliła się z apostołami,
Ona, Matka Kościoła,
tak i dzisiaj pragnie być pomiędzy wami.
Gromadźcie się wokół Niej,
otoczcie waszą Matkę,
Oblubienicę Ducha Świętego.
W czasie panowania zła
Ona będzie waszą przewodniczką.
Módlcie się! Módlcie się!
Pełni tęsknoty proście o dary miłości,
o wielkie dary Ducha Świętego.
Niech wasze serca rozpalą się
gorącym pragnieniem, aby żar miłości Bożej
przepalił wszelką hardość, upór i każdą letniość,
aby obdarzył was nowym życiem,
które pochodzi od Ojca i Syna i Ducha Świetego.


Matka zagubionych dusz

Maryja:

Jestem Matką zagubionych dusz,
wszystkich dusz.
Zawierzcie mi tych, których kochacie.
Złóżcie ich w moje matczyne serce.
Przyjmę ich tam i powierzę Bożemu miłosierdziu.
Uwierzcie naprawdę, że serce Boga oczekuje mojego wstawiennictwa
i że wszystko będzie darowane
mojej matczynej miłości i miłosierdziu.
Uwierzcie temu.
Z tą wiarą przychodźcie do mnie.
Możecie waszą miłość i wasze miłosierdzie
zjednoczyć z moją miłością i moim miłosierdziem,
i zawierzyć mi wszystkie troski o tych, których kochacie.
Wasz Ojciec niebieski
zawierzył mi swego umiłowanego Syna.
I tak złożył w moje serce swoja miłosierną miłość.
Odtąd mogę ją mieć na zawsze
i być Pośredniczką Jego miłosierdzia.
Przyjdźcie i powierzcie mi tych, których kochacie;
całą ich ziemską nędzę.
Powierzcie mi ich odejście,
bym mogła doprowadzić
ich razem z miłością mego Syna
do wiecznego miłosierdzia waszego Ojca.


Darowałem wam to, co najdroższe

Jezus:

Z wysokości krzyża
darowałem wam moja świętą Matkę.
Mój skarb, który posiadałem tu jako człowiek.
Jak Ojciec składa Mnie wam codziennie na nowo w ofierze,
tak Ja darowuję wam zawsze od nowa
moją ukochana Matkę.
Jest Ona zarówno darem miłości
waszego niebieskiego ojca,
jak i Oblubienicą Ducha Świętego,
najtkliwszym i najdelikatniejszym
zawierzeniem Trójjedynej Miłości.
Jest Ona najcudowniejszym darem miłosierdzia Bożego,
najczystszym dziełem Jego Ojcowskiego serca,
które odpowiadając na miłość Ojca,
nigdy nie odwróciło się od Jego serca.
Jest Ona w szczególny sposób oddana sercu Ojca
jako matczyne miłosierdzie Jego miłości
i matczyna tajemnica ojcowskiego serca.
Przyjdźcie do Matki,
spieszcie ku Niej,
pozwólcie by zabrała was do serca Trójjedynego Boga,
do serca Kościoła,
który płaszczem miłości okrywa wszystkich ludzi
i chce doprowadzić ich do zjednoczenia w miłości.


Maryja:

Radujcie się.
Złóżcie wszystko w moje ręce.
Jestem przecież waszą Matką.
Gdy modlicie się, złączcie waszą modlitwę z moją.
Bóg Ojciec obdarzył moje wstawiennictwo wielka mocą.
Ufajcie.
Nie ma niczego tak strasznego,
czego nie można by przedstawić miłosierdziu Bożemu.
Wszelkie okropności grzechu
mój nade wszystko umiłowany Syn
niósł na swej drodze krzyżowej,
ofiarowując się całkowicie,
i oddał je swemu ukochanemu Ojcu.
Stańcie ze mną u stóp Jego krzyża,
byście mogli uczestniczyć
w owocach ofiary krzyżowej.
Rozszerzajcie wasze serca przez miłość i ufność,
aby drogocenna krew mojego Syna,
stale tryskające źródło miłości,
przynosiła wam i wszystkim, dla których prosicie,
uzdrowienie i ratunek,
Ja wasza Matka, jestem z wami.
Jestem Matką miłości zbawczej,
Jestem Matka cierpienia i uzdrowienia.


Matka apostołów

Jezus:

Zanim powróciłem do Ojca,
obdarzyłem was ku pocieszeniu i pokrzepieniu,
w dowód szczególnej miłości,
moją ukochaną Matką i Duchem Świętym.
Maryja Pośredniczka wszystkich łask,
może też wypraszać wam Ducha Świętego,
gdyż jest Jego Oblubienicą.
Była wśród Apostołów modląc się,
zawierzając i ufając,
roztaczała nad nimi swoją miłość
jako Matka pierwotnego Kościoła.
Zgromadźcie się i wy
wokół mej ukochanej Matki,
abyście przez słowo i czyn poznali
orędzie mej miłości
jakie o moim życiu głosi wam Ewangelia.
Naśladujcie mnie.


Chodź, pójdziemy do Ojca

Maryja:

Dlaczego się martwisz?
Oddaj mi swoje troski,
byśmy wspólnie zanieśli je na ołtarz.
Nic nawet najbardziej błahego,
nie jest poza zasięgiem
miłości i troski niebieskiego Ojca.
Zawierz wszystko pełnej miłości
trosce i władaniu Ojca.
Zrzuć na Niego nie tylko swe troski,
ale rzuć się sam ze swym sercem
w Jego Boskie ramiona.
Bóg jest bardziej waszym Ojcem,
niż ja wasza Matką.
Dopiero w wieczności
będziemy mogli poznać
nieskończoną miłość,
wychwalając i wielbiąc ją.
Czy wiesz jaka to dla mnie radość
móc powiedzieć: "Chodź, pójdziemy do Ojca?"
Wypowiadaj bardzo często słowo: "Ojciec",
mów je z miłością i włóż w nie całe swe serce.
Chce je zanieść niebieskiemu Ojcu.