Żywa Ewangelia

Kiedy Jezus żegnał sie ze swoimi Apostołami, zlecił im zadanie rozpowszechniania Jego nauki:"Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody. Chrzcijcie je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam nakazałem" (Mt 28,19).

Kościół istnieje w świecie, by ten świat ewangelizować, ale Kościół czyni to przez ciebie, za twoim pośrednictwem, poprzez twoją działalność. Stąd też wynika, że całe twoje życie powinno być ""ewangelizacyjne" i że sam musisz stać się żywą Ewangelią. Ewangelią zanurzoną w świecie, aby świat chrystianizować, aby go zbawiać.

Jeśli Kościół jest dla świata "sakramentem zbawienia", będzie nim przez ciebie. Ty jesteś Kościołem i - w konsekwencji - ty jesteś prawdziwym sakramentem zbawienia świata.