Życie w obecności Boga

Maryja była obecna przy śmierci Syna Bożego z głęboką wiarą i przekonaniem, że Bóg nigdy nie opuszcza tych, co żyją w Jego obecności. Ta wiara Maryi podtrzymywała uczniów Ukrzyżowanego.

Ty także powinieneś być świadkiem zmartwychwstania Pana wobec świata. Powinieneś być czytelny w swoim świadectwie o tym, że Bóg żyje i działa poprzez twoje życie.

Bóg żyje w tobie i ty możesz dać Go poznać światu. Gdybyśmy wszyscy potrafili dawać przykład światu za pośrednictwem świadectwa naszego życia, świat poznałby i zrozumiałby, że zmartwychwstały Jezus żyje i jest obecny wśród nas.

Za przykładem Maryi, utwierdzaj swych braci w wierze i miłości.

Maryjo, naucz nas tego, co zrozumiałaś u stóp krzyża: jak cierpienie chrześcijańskie może być zbawcze i zaowocować nadzieją zmartwychwstania do nowego życia.