Życie Jezusa i Maryi

Życie Jezusa i Maryi można sobie wyobrazić w następujący sposób: Jezus jest maleńki, spoczywa na kolanach swej Matki. Maryja chce Go rozbawić i uśmiecha się do Niego z radością w oczach. Nagle ciemna chmura przechodzi przed Jej oczami, smutek ogarnia Jej Serce. Innego dnia, po trzydziestu trzech latach, Ona będzie Go mieć na swoich kolanach jak teraz... ale martwego.

Biedna Matka! Będzie stać u stóp krzyża! Ona będzie Matką Bolesną!

Panno Maryjo, która uczestniczyłaś w swoim ciele i duchu w chwale Jezusa Chrystusa, spraw, abyśmy wszyscy dostąpili tej chwały.