Życie duchem Ewangelii

Czytamy w Ewangelii, że pewna niewiasta z otaczającej Jezusa rzeszy ludzi, wysławiała Maryję jako Jego Matkę. Jezus tej pochwale nie zaprzeczył, ale podkreślił, że była Ona bardziej jeszcze szczęśliwa przez to, że mogła słuchać i wypełniać praktycznie Słowo Boże (por. Łk 11,27-28).

Nasze życie powinno dostosować się do ducha Ewangelii. Normy i rady ewangeliczne powinny kierować naszym życiem. Nasze osobiste kryteria powinny trzymać się linii nakreślonych w Ewangelii. Wszystkie wydarzenia powinniśmy oceniać zgodnie z ze skalą wartości zaproponowaną w Ewangelii.

Maryjo, naucz nas słuchać Słowa Bożego zawartego w Piśmie Świętym i w wydarzeniach naszego życia. 11-3