Życie cierpienia i gorzkich okoliczności

Życie Maryi było także życiem cierpienia i okoliczności bardzo gorzkich: widziała swojego Syna narodzonego w grocie dla zwierząt, prześladowanego śmiertelnie już na progu dzieciństwa. Aby Go ocalić musiała uciekać do Egiptu, a później, w czasie działalności publicznej, widziała Go odrzucanego, prześladowanego, oczernianego, pojmanego i prowadzonego do więzienia, skazanego na śmierć, przybitego do krzyża, umarłego i poniżonego.

Także życie chrześcijanina upływa nieraz w okolicznościach bardzo bolesnych, lecz wiedząc, że sama Matka Boża znała łzy i wycierpiała tyle w swoim życiu, uzyskuje siły do znoszenia cierpienia w pokoju, a nawet z radością.

Maryjo, przyjdź i udziel nam radości powstałej z wiary i miłości, radości ufających dusz, wśród udręk, prześladowań i burz.