Żyć w towarzystwie Boga

Maryja modląca się stanowi dla nas wzór w naszych relacjach osobistych i wewnętrznych z Panem Bogiem. Maryja zawsze trwała na modlitwie, cały czas żyła rozmową z Ojcem jako Jego umiłowana Córka, ze Słowem, które było Jej umiłowanym Synem, i z Duchem Świętym jako Jego prawdziwa Małżonka.

Nie powinniśmy zapominać, że Bóg Jedyny w Trójcy Najświętszej mieszka dzięki łasce w naszej duszy. Duch Boży mieszka w nas, nie pozostawiajmy Go samego, zwracajmy się do Niego, żyjmy w Jego towarzystwie, rozmawiajmy z Nim, załatwiajmy z Nim nasze sprawy.

Maryjo, módl się razem z nami, jak to czyniłaś razem z Apostołami