Żyć w łasce Bożej

Żyć w łasce Bożej oznacza żyć już w niebie, ponieważ oznacza żyć w Bogu, który jest przyczyną szczęścia wiecznego.

Maryję Najświętszą wzywamy jako "Matkę łaski Bożej". Od Niej oczekujemy osiągnięcia świętego życia i czystości obyczajów. Będzie to warunkiem otrzymania łaski Bożej, nadprzyrodzonego daru, udzielanego nam przez nieskończoną dobroć Pana. Nasza Pani Niebieska może nas przygotować i uzdolnić naszą duszę do przyjęcia tak uprzywilejowanego daru.

Pani nasza, która oczekiwałaś z całym Kościołem na pełnię darów Ducha Świętego, niech docenimy i rozwijamy w nas otrzymane dary!