Żyć oddaniem

Istotą jednak miłości Bożej będzie zawsze
nie uczucie, nie pamiętanie, nie myślenie, rozumienie, wyobrażanie sobie,
ale wyłącznie pełnienie w każdej chwili życia Woli Bożej
i zdanie się zupełne na tęż Wolę.

- Wszystkie zaś nabożeństwa mają na celu dopomóc nam do spełnienia tej Bożej Woli.

św. Maksymilian Maria Kolbe