Zwierciadło

Jeśli Chrystus jest światłem, to Maryja jest zwierciadłem wiernie odbijającym to światło.

Maryja jest najbardziej podobna do Jezusa; jest najdoskonalszym obrazem dziecka Bożego. Ojciec widząc Je, jest Nim zachwycony.

Św. Paweł mówi, że wszyscy chrześcijanie jesteśmy powołani, aby upodobnić się do Jezusa Chrystusa. Nie ma nikogo tak podobnego do Niego, jak Jego własna Matka.

Tak więc starając się upodobnić do Maryi, upodabniamy się do Jezusa. Matka pozostawia swoje charakterystyczne rysy w swoim synu. Pozwólmy, niech Matka Niebieska realizuje w nas tę funkcję macierzyńską, niech nas czyni coraz bardziej podobnymi do Jezusa przez łaskę i cnoty.

Matko, stwarzaj, zachowuj, powiększaj łączność pomiędzy nami, Twoimi dziećmi, mocą Twojej miłości.