Zwierciadło sprawiedliwości

Obrazowe wezwanie Maryi w Jej litanii nazywa Ją "Zwierciadłem Sprawiedliwości". Maryja nie mogła nim nie być, będąc pierwszą szczęśliwą posiadaczką Królestwa Bożego, które jest królestwem sprawiedliwości.

Prawda, miłość i pokój stanowią cechy charakterystyczne Królestwa Bożego i są także innymi przymiotami Maryi, która jest Królową Prawdy, Królową Miłości i Królową Pokoju.

Każdy z nas jest powołany do budowania nowego świata, opartego na Ewangelii. Świata, w którym największymi wartościami będą zawsze: sprawiedliwość, prawda, miłość i pokój. Wszystko, co czyni się dla tych wartości, czyni się dla Królestwa Bożego.

Maryjo, pomagaj nam żyć na co dzień w perspektywie wiary.