Źródło wielkości

 Maryja rzekła - "Uwielbia dusza moja Pana. I rozradował się duch mój w Bogu, Zbawicielu moim". Ten Kantyk jest wyrazem największego uniesienia Maryi. Łzy, radość i spełnienie się nadziei ludu izraelskiego przepełniają Serce Niepokalanej Dziewicy Maryi.

"Bo wejrzał na swoją pokorną Służebnicę". Pokora Maryi jest przyczyną Jej wielkości. Ponieważ Ona uniżyła się najbardziej, Bóg wywyższył Ją do najwyższej godności.