Źródło pokoju

Źródłem pokoju jest zdać się na wolę Bożą:
robić, co jest w naszej mocy, resztę zostawić staraniu Bożej Opatrzności
i zaufać jak dziecko Matce swej najlepszej.

Wierzyć - to oświetlać to, co ukryte.

św. Maksymilian Maria Kolbe