Źródło pokoju

Żadnego ze swych stworzeń Bóg nie miłował tak bardzo, jak miłował swoją Matkę; niemniej, żadne ze stworzeń nie cierpiało tak jak cierpiała Jego Matka.

Być może, nie ma większego i bardziej szkodliwego błędu niż myślenie, że cierpienie jest karą Bożą. Nie ma nic bardziej błędnego!

Bóg przyjmuje dar, gdy Jego synowie i córki cierpiąc, jednoczą się i utożsamiają ze zbawczym cierpieniem Jezusa Chrystusa. Cierpienie ofiarowane z miłości do Boga, przede wszystkim cierpienie niewinne, cierpienie z powodu miłości do prawdy, zbawia i oczyszcza świat. Tylko ten, kto głęboko miłuje, poznaje sens cierpienia i przeczuwa, że zaowocuje ono zmartwychwstaniem.

Trzeba powiedzieć jeszcze więcej: gdy miłość przenika cierpienie, staje się ono wtedy źródłem pokoju i zrozumienia dla cierpienia wszystkich ludzi.

Matko najmilsza, naucz nas sensu cierpienia z miłości do Boga.