Znak zapytania

 Tak dzisiaj, jak i wczoraj, obecność Jezusa jest kwestionowana przez świat, ponieważ zarówno dzisiaj, jak i wczoraj, On sam swoją obecnością kwestionuje świat.

Jezus Chrystus jest zawsze "znakiem zapytania", jaki się stawia wobec całej rzeczywistości, a nawet wobec samego życia. W obliczu tego znaku reaguje się w rozmaity sposób, a nierzadko całkowicie sprzeczny. Odpowiedzi sprzeciwiają się Ewangelii, a Ewangelia sprzeciwia się odpowiedziom.

Aby móc odkryć, kim jest Jezus Chrystus, trzeba zwrócić się do wiary. Tylko ona jest zdolna wniknąć do głębi tajemnicy kryjącej osobę Jezusa.