Znak sprzeciwu

Jezus wolał spotkać się z wrogością, niż zmienić cokolwiek w swoim orędziu o zbawieniu.

Często spotykasz się ze sprzeciwem w swoim apostolstwie. Nie powinieneś ustępować czy ulegać zniechęceniu, lecz nalegać z większą jeszcze miłością, ale i mocą, prosząc o Bożą pomoc, która nigdy nie zawodzi.

Apostoł, który przez swe tchórzostwo nie głosiłby orędzia Jezusa Chrystusa, gdziekolwiek się znajdzie, byłby zdrajcą swojej misji.