Znak nadziei i pociechy

Karty Ewangelii ukazujące scenę zagubienia małego Jezusa i następnie szukanie Go przez Jego Matkę, aż do spotkania w świątyni jerozolimskiej, udzielają nam pewnych wytycznych odnośnie do naszego szukania Boga.

Człowiek jest odwiecznym pielgrzymem zmierzającym do Boga, odczuwającym Jego konieczność, szukającym Jego obecności tęskniącym za Jego posiadaniem, pragnącym Jego miłości. Jest pielgrzymem, który czasem stawia kroki zmęczone i chwiejne, lecz zawsze w celu znalezienia Boga.

Wędrowiec podpiera się laską, która mu ułatwia stawianie kroków. Laską dla pielgrzymującego do niebieskiej ojczyzny chrześcijanina powinna być Maryja. Jeśli na Niej się oprzesz, nie upadniesz! Jeśli Jej zaufasz, nie zniechęcisz się! Jeśli Ona będzie ci towarzyszyć, nie zgubisz się!

Matko Boża, znaku nadziei i pociechy dla wędrujących, bądź także dla mnie teraz niezawodnym oparciem.