Zjednoczona z Duchem Świętym

Panna Maryja kochała i to kochała do tego stopnia, że ofiarowała swojego własnego Syna na śmierć, abyśmy nie żyli odłączeni od Boga.

W Najświętszej Maryi Pannie nie było nigdy najmniejszego grzechu, żadnego fałszu. Była zawsze prawdziwa, zawsze autentyczna, zawsze wierna we wszystkim Bogu i ludziom. Dlatego wzywamy Ją jako "Pannę wierną".

Pani nasza, zjednoczona głęboko z Duchem Świętym, naucz nas intymności z Bogiem w głębi naszego serca.