Zawsze przy Bogu

Od samego początku Bóg napełnił duszę Maryi swoją Obecnością. Serce Maryi nie zawahało się ani przez moment, skierowało się ku Bogu i nigdy się od Niego nie oddaliło. Kochało Boga ze wszystkich swoich sił.

Jeśli Maryja kocha stworzenia, kocha je przez Boga i dla Boga. Będzie zawsze i cała Boża.

Nasze pragnienie miłości oraz pragnienie bycia miłowanymi, w pełni może być zaspokojone w miłości Boga.

Panno, najpiękniejszy kwiecie naszej ziemi, przeniknij moją duszę wonią Twoich cnót.