Zatroskana o sprawy Jezusa

Matka poświęca się swojemu dziecku bez ograniczeń, ani warunków czy zastrzeżeń. Maryja, Matka Jezusa Chrystusa, poświęciła się Jemu w takiej właśnie formie. Żyła dla Niego, troszczyła się o Niego i Jego dzieło.

Kiedy Jezus mając dwanaście lat zgubił się w świątyni, przeżyła głęboką boleść w swym Sercu jako Matka.

W twoim życiu chrześcijańskim powinieneś troszczyć się o Jezusa i o Jego sprawy. On chce zbawienia wszystkich ludzi. Nie trać z oczu twojego zaangażowania i twojego marzenia, życia oddanego dla zbawczego dzieła Jezusa Chrystusa. Oby nic nie istniało w twoim życiu, co by nie znajdowało się pod wpływem Jezusa Chrystusa, co nie byłoby ożywione Jego Duchem.

Maryjo, która byłaś serdeczna dla Apostołów idących za Chrystusem, otaczaj serdeczną opieką apostołów dnia dzisiejszego.