Zasługi

Wszystko Jej oddaliśmy, więc cokolwiek jest naszego, jest Jej własnością,
a Jej sprawy są naszymi, Jej cnoty, zasługi są naszymi.

Wszystko zależy od tego, jak my chcemy.

Nie potrzeba nadzwyczajnych modlitw ani umartwień,
ale tylko - dać się Jej prowadzić.

św. Maksymilian Maria Kolbe