Zapoznawanie ze Zbawicielem

Ewangelizacja jest zaproszeniem do przyjęcia Jezusa Chrystusa w przekonaniu, że On i tylko On jest naszym Zbawicielem. Ewangelizować trzeba wszystkich: bogatych i biednych, uczonych i prostych, mężczyzn i kobiety, przedsiębiorców i właścicieli, pracowników i urzędników, profesjonalistów i niewykwalifikowanych, emerytów, policjantów, taksówkarzy, pielęgniarki, nauczycieli, profesorów, dziennikarzy i listonoszy, lekarzy i adwokatów... Ewangelizowanie jest zapoznawaniem z Chrystusem, który jest Zbawicielem wszystkich, bez jakiegokolwiek wyjątku!

Chrystus zbawia zarówno drwala jak i bankiera. Chrystus nie tylko zbawia człowieka, lecz jest Zbawicielem w każdej okoliczności, promując człowieka i czyniąc go solidarnym.