Wzywają Cię nasze wargi

Zdrowaś Maryjo, pełna łaski, Pan wybrał Cię, aby dać nam swoją miłość. Zdrowaś Maryjo, z Ciebie narodziło się Słowo Ojca Przedwiecznego.

Zdrowaś Maryjo, Święta Matko Boża, Matko Ludu Bożego, zrodzonego pod krzyżem Chrystusa.

Zdrowaś Maryjo, wzywają Cię nasze wargi, nasze oczy oczekują światła Twojej mocy.

Panno, którą Bóg pomyślał od wieczności, od początku wszystkich czasów, naucz nas żyć zgodnie ze słowem Bożym.