Wzór wiecznej młodości

Maryja Panna jest wzorem wiecznej młodości. Maryja Niepokalana jest ideałem dla młodzieży. Maryja, pełna łaski jest zachętą i siłą dla młodości. Nie mają znaczenia siwe włosy, zmarszczki na twarzy, ani nagromadzone lata życia, podczas gdy zachowuje się chęć, entuzjazm, optymizm, żywotność duchową, pragnienie pracy dla Boga i bliźnich. Zawsze jest się młodym, gdy rozpoczyna się nowy dzień z pragnieniem i postanowieniem bycia trochę lepszym, miłowania trochę więcej, służenia bliźnim trochę skuteczniej, rozszerzania Królestwa Bożego trochę gorliwiej.

Matko, przyjmij naszą gotowość w służbie Twojego Syna, sprawie Ewangelii i sprawie pokoju.