Wzór wiary

Interesujący jest obraz, który ukazuje Maryję, jak uczy Jezusa stawiać pierwsze kroki. I pomyśleć, że Maryja uczyła Boga chodzić, jeść, wkładać sandałki... (!).

Bóg stając się Człowiekiem podporządkował się Maryi, aby nauczyć się od Niej niektórych działań. Jakżeż my nie mielibyśmy uczyć się od Niej wielu rzeczy? Przede wszystkim nauczmy się od Niej postępowania na drodze ku Bogu. Ona nas obejmie swoimi macierzyńskimi rękami i dojdziemy bezpiecznie do naszego Boga-Ojca.

Nie zapominajmy oddawać się codziennie w ręce Maryi! Wzywajmy Ją, módlmy się do Niej, zbliżajmy się do Niej z ufnością i miłością prawdziwych dzieci.

Maryjo, wzorze wiary, naucz nas żyć Ewangelią Twojego Syna.