Wzór nowego serca

Gdy Biblia używa wyrazu "serce", odnosi je do najgłębszej istoty osoby. W ten sposób, mówiąc o Sercu Jezusa odnosimy się do Osoby Chrystusa i do Jego istoty. Podobnie wyrażenie: "Serce Maryi" określa samą Osobę Najświętszej Maryi Panny, Osobę jedyną i niepowtarzalną, lecz zawsze bliską ludziom, a szczególnie tym najpokorniejszym. Serce Maryi oznacza źródło życia duchowego, a w szczególności miłość, jaką kochała Boga i swoich braci, poświęcając się zbawczemu dziełu swego Syna.

Wszyscy, jako Jej dzieci, jesteśmy powołani do kontemplacji w Sercu Maryi Jej macierzyńskiej gotowości, wzoru "serca nowego" stworzonego przez Ducha Świętego, który w nas woła, aby uczynić z nas dzieci Boże w zmartwychwstałym Jezusie.

Niepokalane Serce Maryi, uproś nam u Ducha Świętego, który uczynił Cię Matką Jezusa, aby stworzył w nas nowe serce, godne Twego Syna.