Wzór modlitwy

Jeśli Maryja w całej pełni jest wzorem dla naszego życia, jest nim szczególnie w modlitwie. Modlitwa Maryi streszcza się w jednym słowie "fiat" (niech tak się stanie), jakim odpowiedziała Archaniołowi i przez które wyraziła swoją zgodę na zostanie Matką Boga Zbawiciela.

Ona wypowiedziała modlitwę doskonałą: "Oto ja jestem pokorną Służebnicą Pańską. Służebnicą Pańską, aby wypełniać Jego wolę.".

Taka też powinna być nasza modlitwa: gotowi do przyjęcia woli Bożej, pozwólmy, aby Pan zrealizował w nas swoje plany i zamiary względem naszego życia. Maryjo,

Mistrzyni wiary, otwórz nam oczy, abyśmy zobaczyli, że Pan chce dokonać w nas rzeczy cudownych.