Wzór człowieka

Żadne słowo nie stanie się ciałem,
żadna doskonałość, cnota się nie wcieli, nie urzeczywistni w nikim,
jak przez miłość Boga ku Niepokalanej.

św. Maksymilian Maria Kolbe (POMK 1209)