Wzór cnót chrześcijańskich

Aby prowadzić życie świadczące o Chrystusie, powinniśmy naśladować Maryję, która była wzorem wszystkich cnót chrześcijańskich. Ewangelia mówi nam, że Maryja nie tylko słuchała Słowa Bożego, lecz wypełniała je w codziennym życiu. We wszystkim wykonywała wolę Bożą, dlatego była święta i doskonała.

Daj Boże, abyśmy jako chrześcijanie naśladowali przykład świętości, jaki nam pozostawiła Najświętsza Maryja Panna. Lecz aby tak się stało, trzeba znać dobrze życie Maryi, trzeba o Niej czytać, słuchać, rozmyślać...

Pani nasza, daj nam serce czyste, abyśmy poznali Cię lepiej i kochali zawsze więcej!