Wziąć krzyż z miłością

 Złudzeniem jest próba pójścia za Chrystusem, czyniąc w życiu swój własny "kaprys" lub realizując jedynie naszą wolę. Nie jest możliwe postępowanie za Chrystusem bez wyrzeczenia się własnego sądu, szukając we wszystkim samego siebie, zamiast szukać woli Bożej.

Jest konieczne wziąć krzyż, lecz wziąć go tak, jak to uczynił Mistrz z Nazaretu, wziąć go z miłością, z zaangażowaniem, wiedząc, że nie dochodzi się do światła zmartwychwstania, nie przechodząc wpierw przez ciemności śmierci.