Wyznawać Jezusa

Do misji apostoła Jezusa należy głoszenie otrzymanego orędzia zbawienia, otwarcie i bez zawiłości. Chociaż wypełnienie tej misji wymagać będzie nierzadko odwagi i zdecydowania, nie należy się bać o utratę ziemskiego życia - przestrzega Jezus - lecz raczej bać się o utratę życia wiecznego.

Jezus wyjaśnia, że powinniśmy Go wyznawać przed ludźmi. W przeciwnym wypadku grozi nam, że "nie przyzna się" do nas przed swoim Ojcem, jeśli nie wykonamy naszego obowiązku wyznawania Go przed ludźmi, przed dzisiejszym światem.