Wytrwałość

Mamy trudność - biegnijmy do Niepokalanej...

Ufajcie, że od NIEJ otrzymacie, i to na pewno,
to wszystko, co wam i do zbawienia, i do wytrwania w zakonie,
i do uświęcenia będzie kiedykolwiek potrzebne.

Przyjdą co prawda i burze,
ale kto Niepokalaną szczerze miłuje,
ten przejdzie przez wszelkie,
choćby najbardziej niebezpieczne nawałnice
zupełnie nietknięty, nieskalany grzechem.

św. Maksymilian Maria Kolbe