Wymiar miłości

W swoim życiu Maryja bardziej była przejęta tym, aby kochać, niż aby rozumieć. Kochała to, co rozumiała i kochała, choć czegoś nie rozumiała. Kochała ponad wszystko i wszystko przeżywała w wymiarze miłości.

Jakże inne byłoby nasze chrześcijańskie życie, gdybyśmy we wszystkim kierowali się miłością; gdyby miłość tłumaczyła wszystkie nasze działania i reakcje. Jakież wtedy uczynilibyśmy postępy w świętości... i w ten sposób naśladowali Maryję.

Maryjo, Ty powiedziałaś:"Czyńcie, cokolwiek On wam poleci". Udziel nam ochotnego serca do słuchania nauki Jezusa Chrystusa