Wychowanie dla Kościoła

Wychowanie dzieci ma decydujące znaczenie dla Kościoła i dla społeczeństwa. Wychowanie, jakie otrzymuje dziecko wpływa decydująco na całe jego życie. Jezus, aby pobudzić naszą gorliwość na rzecz dzieci, mówi nam, że wszystko to, co uczynimy dla dzieci, będzie przez Niego potraktowane jako uczynione osobiście dla Niego. Nie można wyobrazić sobie większej zachęty.