Wybrana Matka Chrystusa

Wybrana Matko Chrystusa, Dziewico i Córko Syjonu, chwało i sławo świętego Ludu Bożego.

Matko Bolesna u stóp krzyża stojąca, Apostołów Matko chwalebna, Królowo i wesele wszystkich pokoleń.

Chwalebna Niewiasto w słońce obleczona, z księżycem pod stopami, w koronie z gwiazd dwunastu.

Święta Maryjo, bramo do nieba zawsze otwarta, spraw, niech żyjemy w taki sposób, abyśmy mogli kiedyś osiągnąć szczęście chwały niebieskiej.