Wszystko mogę w Tym, który mnie umacnia

Przed sobą samym nie powinienem ukrywać, że pójście za Chrystusem nie jest czymś łatwym. Wręcz przeciwnie - jest czymś trudnym!

Przekonanie o trudnościach, jakie mnie czekają, aby móc żyć w pełni Ewangelią w moim życiu poświęconym Panu, powinno doprowadzić mnie do nieustannego przypominania sobie przestrogi danej nam przez Niego: "Beze Mnie nic nie możecie uczynić" (J 15,5).

Moje zaufanie muszę także budować na innym stwierdzeniu, równie pewnym: "Wszystko mogę w Tym, który mnie umacnia" (Flp 4,13).