Wszyscy jesteśmy braćmi

Jeśli wszyscy mamy tego samego Ojca, to wszyscy wobec siebie jesteśmy braćmi. Tak potwierdza to sam Jezus, kiedy nam przypomina: "Wy wszyscy braćmi jesteście".

Wraz z tym Jego stwierdzeniem powinny zniknąć spośród nas: zazdrość, zawiść, wyniosłość, arogancja, traktowanie innych jako kogoś gorszego od nas. Jest naturalne to, że jedni mają więcej przymiotów niż drudzy, większą godność w swoich stanowiskach lub misjach kościelnych, lecz wszyscy na równi są dziećmi Bożymi.

Jeśli znajdujesz u siebie większe talenty, większe zdolności, lepsze warunki w traktowaniu ludzi oraz w rozwijaniu zdolności intelektualnych i fizycznych; jeśli pełnisz jakiś urząd mający wysoki prestiż społeczny, nie powinieneś zapominać, że jesteś bratem wobec tych mniej "uposażonych", tych najbardziej biednych i prostych, którzy nie "błyszczą" w świecie swoimi kwalifikacjami, lecz - być może - w oczach Bożych są bardziej godni nagrody niż ty i którzy - w konsekwencji - będą traktowani przez Boga z większym szacunkiem i godnością niż twoja.

Jezus, nasz Starszy Brat, nie patrzy na nasze zewnętrzne i czasowe przymioty, ale na to, czy jesteśmy do Niego podobni przez łaskę i świętość życia.