Wstawia się u Syna

II Sobór Watykański potwierdza, że Maryja nadal, poprzez swoje wstawiennictwo, wyprasza nam zbawcze dary i zaprasza nas do wytrwałego błagania, aby "Ona wstawiała się u swego Syna, dopóki wszystkie rodziny ludów, nie zespolą się szczęśliwie w pokoju i zgodzie w jeden Lud Boży na chwałę Przenajświętszej i nierozdzielnej Trójcy" (KK 69).

Przyczyno naszej radości, przez Ciebie dostąpiły radości wszystkie dzieci Boże.

Maryjo, niech doświadczam i noszę w sobie ducha radości!